Avaleht/Mahlapuu/Paalandi Maria

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Mahlapuu/Paalandi Maria

Maria Mahlapuu/Paalandi on EAÕK koorijuht. Ta sündis 23.04.1948 Vändras kooliõpetaja perekonnas- isaisa oli üpr Karp Oberpahl–Paalandi Kohilas, emaisa üpr Anton Ruus Vändras. 1956-1965 õppis ta Pärnu L.Koidula nim. II Keskkoolis, samal ajal Pärnu Muusikakoolis, 1965-1969 Tartu Muusikakoolis koorijuhtimise erialal, omandades  solfedžo õpetaja ja koorijuhi diplomi. Alates 1969  sügisest töötas ta üldainete õpetajana Vändra M.Lüdigi nim. Muusikakoolis kuni 2012.  Samal ajal oli ta Vändra alevi lasteaias muusikaline kasvataja, 1969-2004 Vändra Kultuurimaja naiskoori “Mari” peadirigent. Maria Mahlapuu on 1993 alates taastatud EAÕK Apostlite Peetruse-Pauluse Vändra koguduse vanem ja koguduse naiskoori (loodud 1994 veebruar) dirigent. Koor on välja andnud 2 CD’d – 2004  kiriku kontsertlaulud ja jõululaulud ning 2008. Eesti heliloojate õigeusu kirikulaulud. Maria Mahlapuu on esinenud kontsertreisidel eri paigus Soomes ja Itaalias Loretos, vaimulikul koorimuusika festivalil Stockholmis. Kõik laulude seaded kiriku naiskoorile on teinud ise. Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus omistas talle 2010  kirikule osutatud teenete eest Püha Platoni III järgu ordeni, teenete eest alevi kultuuri edendamisel omistas Vändra Alevivalitsus 2012 alevi vapimärgi.

Kasutatud allikad:

  • Maria Mahlapuu CV – esitatud  tema poolt  EAÕK kirikukeskusele