Avaleht/Pähkel Peeter Mihaili p – EAÕK piiskop

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Pähkel Peeter Mihaili p – EAÕK piiskop

Peeter Pähkel oli eesti õigeusu vaimulik – köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, EAÕK piiskop. Ta  sündis 19. 12. 1875 Lelu külas Käina vallas Hiiumaal Mihkel Pähkeli peres,  lõpetas 1897  Riia Vaimuliku Kooli ja Seminari, kus  omandas köster-kooliõpetaja kutse, oli tegev köster-kooliõpetajana Kuramaal Lätis ja Riia Vaimulikus koolis 1897-1901.

Piiskop Peeter (Pähkel, 31.12.1875-20.08.1948), Hiiumaalt pärit vaimulik pühitseti diakoniks 4. ja preestriks 11.03.1901, alates 1933 oli isa Peeter Petseri Vaimuliku Seminari õppejõud, 25.07.1943  pühitseti Tartu ja Petseri piiskopiks. Moskva patriarhaat ei tunnistanud tema piiskopipühitsust ja ta pandi keelu alla. Piiskop Peeter  arreteeriti 26.06.1945. Valitseja Peeter võttis kogu „süü“ punavõimu ees kui esikarjane enda peale, et päästa kohalikud vaimulikud ülekuulamistest (vrdl. Joh.15,13: “ Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest!“). Pihkva oblasti Siseasjade rahvakomissariaadi vägede sõjatribunali otsuse järgi 14.09.1945 mõisteti süüdi §58 põhjal. Piiskop Peetrile  mõisteti 10 a vangistust ja saadeti Kemerovo obl  Arljuki linna lähedale vangilaagrisse, kus ta ka hukkus /Andreas Põld/.

Vaata ka: vaimulike andmebaasi www.eoc.ee.

Piiskop Peeter Pähkel vahistati okupatsioonivõimude poolt 1945 ja saadeti Venemaale Kemerovo oblasti Arljuki vangilaagrisse, kus ta uinus 20.08.1948, tema hauakoht on teadmata.