Avaleht/Vapper Arteemi Mihaili p – EAÕK märter- pühak

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Vapper Arteemi Mihaili p – EAÕK märter- pühak

Arteemi Vapper oli õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester, EAÕK märterpühak. Ta sündis Saaremaal Leisis 20.11.1913 pr Mihail Vapperi ja Elisaveta Vapperi peres, õppis vabakuulajana Petseri Vaimulikus Seminaris, teenis Eesti Kaitseväes 1935-1936 sanitarina.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana 1933- 1936:

  1. Leisi Püha Olga koguduses
  2. Tornimäe Jumalaema kaitsmise koguduses

Tema teenistuskäik preestrina:

Preester Arteemi Vapper sündis 29.09.1913 Saaremaal Olga külas Leisi kiriklas köster-kooliõpetaja Mihaili (hilisem Mustjala preester) ja tema naise Elisaveta lasterikkas peres (Arteemil oli 4 venda ja 6 õde). Pärast 6-klassilise kooli lõpetamist töötas isa talus, õppis vabakuulajana 1933-35 Petseri Vaimulikus Seminaris, 1935-36 teenis Eesti kaitseväes sanitarina. Arteemi abiellus 1936 sügisel -naine Lydia Saagpakk  (sünd.1913), nad olid lastetud. Diakoniks pühitseti Arteemi Vapper 066.12.1936 Narva püha Nikolai kirikus Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Aleksandri (Paulus) poolt, preestriks nädala pärast 13.12. Tallinna katedraalis. Teenis Saaremaal Leisi ja Metsküla koguduses 1936-39, alates 1939 Tornimäel.

Isa Arteemi arreteeriti  01.07.1941 Tornimäe kiriklas koos abikaasaga, nad toimetati laevaga Tallinna, isa Arteemi saadeti sealt Siberisse, abikaasa Lydia vabanes Harku naistevanglast augustis 1941. Pärast alandavaid ja piinavaid ülekuulamisi sunniti isa Arteemi end süüdi tunnistama süstemaatilises nõukogudevastases agitatsioonis, mida „tegi preestrina 1940 nii kirikus kui suheldes koguduse inimestega“.

Süüdi mõisteti isa Arteemi 05.03.1942 VNFSV Kriminaalkoodeksi §58-10 lg.2 alusel ja määrati talle kõrgeim karistusmäär – mahalaskmine kogu isikliku vara konfiskeerimisega. 11.04.1942 asendati mahalaskmine 5aastase karistusega stalinlikus „parandusliku töö laagris“ Irkutski oblastis. Seal hukkus 30 aastane isa Arteemi KGB toimiku andmetel 07.08.1944. Surmakt nr.61 tema surma kohta koostati alles 12.09.1989.

Ülekuulamisprotokoll, Tallinn, 17.juuli öötunnid:

Küsimus: Teid süüdistatakse nõukogude võimu vastases tegevuses, mida tegite oma koguduses!

Vastus: Mina mingit nõukogudevastast tegevust ei ole teinud, viisin vaid kirikus läbi õigeusu jumalateenistusi. Teenistuse ajal palvetasin muidugi ka Eestimaa ja rahva, Vabariigi võimude eest ja et Jumal hoiaks meid iga vaenlase ja vastase eest.

KGB uurimisrühma uurija leidis, et Arteemi Vapper sünd.1913, kes elab Saaremaal Pöide vallas, lõpetanud vaimuliku kooli, abielus, religioosse kultuse teener, õigeusu vaimulik Saaremaal Tornimäe kirikus, preester-kooliõpetaja poeg, on vaenulikult meelestatud nõukogude võimu suhtes. Selle alusel ja toetudes nõukogude seadustele otsustati arreteerida kahtlusalune ja otsida läbi tema korter.

Isa Arteemi saadeti sõja eest Irkutski KGB erivanglasse.

Tervisetõendi järgi 14.12.1941 oli isa Arteemi tervis korras („normaalne“) ja ta kõlbab füüsiliseks tööks laagris.

  • Näide ülekuulamisest Irkutski vanglas:

Küsimus: Kuidas suhtute kommunistlikkusse parteisse?

Vastus: Ma tean, et kommunistlik partei on religiooni vastane, aga midagi tema vastu pole ma öelnud ega teinud, mingi agitatsiooniga pole tegelenud. Kutsusin inimesi üles Jumalat armastama!

Küsimus: Kas te rääkisite usklikele, et kommunistid purustavad kirikuid, röövivad rahumeelseid elanikke, võtavad kõik ära, ei anna ausatel inimestel rahulikult elada ja Jumalat paluda? Oli nii?!

Vastus: Ei, mina ei ole seda usklikele rääkinud.

Preester Arteemi Vapper arreteeriti 01.07.1941 Tornimäel ja küüditati Siberisse Irkutski NKVD surmalaagrisse, kus ta uinus 07.08.1943, tema hauakoht on teadmata. 1999 kanti Isa Arteemi Eesti piiskopkonna pühade märtrite nimekirja ja kanoniseeriti 2012 Konstantinoopoli Püha Sinodi poolt EAÕK märtriks ja pühakuks.

Väljavõte uurimusest: üpr Andreas Põld.

Kasutatud allikad: