Avaleht/Vapper Mihail Matvei p

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Vapper Mihail Matvei p

Mihail Vapper oli õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester. Ta  sündis 17.06. 1878  Muhumaal Igakülas Matvei Vapperi peres, sooritas algkooliõpetaja eksami 1921 Kuressaares ja vaimuliku kutseeksami EAÕK Sinodi juures 1924.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana:

  1. Väike-Lähtru Jumalaema sündimise koguduses  1903-1911
  2. Leisi Püha Olga koguduses 1918-1919
  3. Mustjala Prohvet Eelija koguduses 1921-1923

Vaata ka: www.eoc.ee/vaimulike andmebaas.

Eluloolisi andmeid:

Mihail Vapperi pere: abikaasa Elisaveta Vapper (Arder), nende lapsed: of Boris Vapper; Arseni Vapper; Veera Ait; Vermi Vapper; Mihail Vapper; Tamara Tarkpea; Longin Vapper; Arteemi Vapper; Aleksander Vapper; Silvia Viibus; Marta (Martha) Madisson; Angira Vapper ja Nadja (Nadježda) Saaret. Isa Mihail töötas kooliõpetajana Nõmmküla õigeusu abikoolis 1898, Kiideva õigeusu abikoolis 1900.

Mihail ja Elisaveta  poeg Arteemi Vapper oli õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester, EAÕK märter-pühak. Ta sündis Saaremaal Leisis 20.11.1913 pr Mihail Vapperi peres, õppis vabakuulajana Petseri Vaimulikus Seminaris, teenis Eesti Kaitseväes 1935-1936 sanitarina.

Isa Arteemi arreteeriti  01.07.1941 Tornimäe kiriklas koos abikaasaga, nad toimetati laevaga Tallinna, isa Arteemi saadeti sealt Siberisse, abikaasa Liidia vabanes Harku naistevanglast augustis 1941. Pärast alandavaid ja piinavaid ülekuulamisi sunniti isa Arteemi end süüdi tunnistama süstemaatilises nõukogudevastases agitatsioonis, mida „tegi preestrina 1940 nii kirikus kui suheldes koguduse inimestega“.

Süüdi mõisteti isa Arteemi 05.03.1942 VNFSV Kriminaalkoodeksi §58-10 lg.2 alusel ja määrati talle kõrgeim karistusmäär – mahalaskmine kogu isikliku vara konfiskeerimisega. 11.04.1942 asendati mahalaskmine 5 aastase karistusega stalinlikus „parandusliku töö laagris“ Irkutski oblastis. Seal hukkus 30 aastane isa Arteemi KGB toimiku andmetel 07.08.1944. Surmakt nr.61 tema surma kohta koostati alles 12.09.1989. 1999 kanti Isa Arteemi Eesti piiskopkonna pühade märtrite nimekirja ja kanoniseeriti 2012 Konstantinoopoli Püha Sinodi poolt EAÕK märtriks ja pühakuks.

Väljavõte uurimusest: Andreas Põld . “Eestimaa uusmärtrid”.

Preester Mihail Vapper uinus 28.04.1947 Laimjala vallas ja puhkab Laimjala kalmistul.

Kasutatud allikad: