Avaleht/Nädala jutlus/DIAKON KALJU PREESTRIKSPÜHITSUS VÄRSKAS

DIAKON KALJU PREESTRIKSPÜHITSUS VÄRSKAS

 

Jüripäeval 6. mail 2014

Minu armas diakon Kalju,

Ja ongi sinu jaoks kätte jõudnud tund, mil oled tõusnud preestriameti vääriliseks. Diakonina aitasid sa jumalikul liturgial oma piiskoppi või preestrit. Preestrina ja oma piiskopi õnnistusel oled sa aga Püha Vaimu tööriist iga kord kui Ta laskub Pühadele Andidele, armulauaveinile ja –leivale, et neist saaksid meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse ihu ja veri.

Kõike seda tead sa juba ammu. Kuid sellest, mida sa siiani oma mõistuse ja südamega teadsid, saab nüüdsest sinu jaoks veendumus ja elu alustala. Lihtsast teadmisest liigud sa edasi teise teadmise juurde, mis on palju reaalsem ja palju nõudlikum; see on elu asjade tundmine, milles ei ole midagi tundelist ja mida saavad vastu võtta üksnes need, kes Kristuse valguses kõnnivad. Seda teadmist oledki sa kutsutud edasi andma kõikidele, kes on sulle oma pääsemiseks kirikus usaldatud.

Et seda ülesannet täita, pead sa läbi käima tõelise armastuse kooli. Ennekõike armastus Jumala vastu ja siis inimeste vastu – Jumal kõigepealt ja siis inimene kui Jumala kuju ja loodu.

Tõeline armastus on suure töö vili, mis nõuab palju alandlikkust ja pidevat meeleparandust. Kui sa suudad seda praktikas rakendada, oskad sa ka edasi anda omaenda elu eeskujuga, kuidas elada iga päev Kristuse armastust.

Ära mingil tingimusel unusta, et seda Kristuse armastust inimeste vastu toidab lakkamatu andestus ja lootusrikas toetus kõikidel elu hetkedel.

Andestus ja tugi saavad olema sinuga samamoodi seotud kui su käed on su kehaga liidetud. Need abistavad sind kõikjal, nad saadavad sind kui head ja truud teenimiskaaslased. Preestri jaoks teist teed ei ole.

Ja veel üks asi ! Armastus Jumala ja ligimeste vastu käib põhiliselt läbi palve valgusrikka tee. Ta läheb läbi inimese meelt parandanud ja palvelise südame ning läbi ristitute kogukonna, kes armulauda vastu võttes ühel meelel ja ühest südamest palvetab. Palvest saabki sinu esmane ülesanne preestrina, kes selles maailmas elab.

Mu armas Kalju,

Mõne hetke pärast tuleb Püha Vaim ja teeb sinust meie kiriku preestri. Ainus nõuanne, millest tuleb nüüdsest kinni pidada, on sinu tõeline palveelu. Läbi palve ja üksnes läbi selle leiad sa tee, mis aitab sul tõeliselt armastada. Läbi palve ja üksnes läbi palve teadvustad sa, et sinu ainus pääs Paradiisi teele on ligimene. Palveta oma südames lakkamatult kõikide eest ja istuta sinna päev päeva järel palveõisi oma rahva eest, mida toidaks sinu armastus kõikide ja kõige vastu, kogu maailma vastu. Aamen!

 

 

+Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit