Avaleht/Nädala jutlus/Ristiülendamise pühal

Ristiülendamise pühal

Rist on kogu maailma kaitsja, rist on Koguduse ilu. Rist on kuningate vägi, rist on usklikkude kindlus; rist on inglite au ja kurjade vaimude hukatus.

Kallid vennad ja õed Kristuses!

Täna me tähistame üleilmset kalli ja elavakstegeva risti ülendamise püha. Pärimus pajatab, et püha Helena, keiser Konstantini ema, leidis Kolgata lähistelt kolm risti, mida kasutati meie Issanda Jeesuse Kristuse ning kahe röövli ristilöömisel. Ei olnud teada, milline neist kolmest ristist oli Kristuse oma. Kuid korraga ligines ühele ristile surmasuus naine, puudutas seda ning sai terveks. Otsekohe kuulutas piiskop Makari selle risti Issanda omaks. Kui risti maast tõsteti, et terve kokkutulnud rahvas võiks seda näha ja sellest tunnistust anda, hakkasid inimesed spontaanselt üheskoos laulma: Kyrie eleison – Issand heida armu!

Niisiis mõtiskleme käesoleval pühal ristilöödud Issanda kujutise üle, mis juhib meie muidu vaimusurma määratud hinged valgusse, meie taevase Isa ellu. Et me laseksime sel päeval endasse Jeesuse õrna ja kaastundliku pilgu; et isegi kui meil ei õnnestu alati hoida ristilöödud Issanda kujutist silme ees, laseksime endasse tema Vaimu, tema hinguse, meie päästva armastuse – selline on Kiriku sõnum täna, hetkel, mil ülendame Kristuse risti tänasel pühal liturgial.

Meie inimliku pilgu jaoks – ja kes julgeks seda eitada – on kogu kannatuse koorem, meie elu raskus ning meie patud ilmselged ja esimesed, mis silma hakkavad. Kuid alates ristilöömise hetkest, sellestsamast sündmusest, mida me ka igal liturgial läbi elame, on muutunud teadmine – Jeesus ise kannab kogu meie koormat. Kuna armastus temas on palju tugevam, palju sügavam, palju püsivam, on kõik muutunud. „Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde“, ütleb Issand.

Seepärast on tänane püha meie jaoks väga sügava tähendusega, sest see on elu pidu, Kristuse armastuse võidupidu surma üle, Tema pidu, kes meid armastab ja annab meile elu. Enamgi veel: meie armastatud Issand, kes on ristilöödud, annab meile oma rahu kui me selle vastu võtame. Ilma ristita ei ole rahu ja sellest teadmisest väljaspool ei ole kindlust.

Mu armsad!

Laskem sel pühal oma südamesse tõeline rahu, millised ka poleks raskused. Sest südame rahu ei ole meeleseisund, vaid südame rahu on keegi, see on Jeesuse ligiolek. Jeesus, kes igaühes meist ja igas meie vennas, olgu ta kristlane või mitte, jätkab selle sala-asja elamist, milleks on tema rist. Aamen !

 

+Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit