Tallinna peapiiskopkond

Piiskop: ülipühitsetud metropoliit Stefanus