Avaleht/Pühad isad/Püha apostel Toomas

Püha apostel Toomas

Toomas oli pärit Kaalileast, Pansadi linnast. Tema tegevusalaks oli kalapüük. Kuuldes Jeesuse rõõmusõnumist jättis ta kõik ja järgis Teda. Apostel Toomas kuulus 12 Kristuse lähima õpilase hulka.

Pühakirja kohaselt ei uskunud püha Toomas teiste apostlite juttu Kristuse ülestõusmisest.

Püha Johannese evangeeliumi 20 peatükis loeme: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte.“

Kaheksandal päeval pärast ülestõusmist ilmus Issand Toomasele ja näitas oma haavu. „Minu Issand ja minu Jumal !“- hüüatas Toomas.

„Toomas, kes varem oli teistest apostlitest nõrgem oma usu poolest, – ütles püha Johannes Kuldsuu, – sai Jumala armust vapraimaks, väsimatumaks ja kirglikumaks apostliks, käies läbi palju maid, kartmata kuulutada Jumala sõna paganarahvastele.“

Kiriku pärimuse kohaselt rajas püha apostel Toomas kristlikud kirikud Palestiinas, Mesopotaamias, Etioopias ja Indias.

Apostli kuulutustöö päädis märtrisurmaga. Selle eest, et Toomas tõi usule Kristusesse India Meliapuri linna valitseja poja, võeti ta kinni, pandi vangi, piinati ja lõpuks tapeti viie oda torkega.

Osa püha apostli säilmetest on Indias, Ungaris ja Athosel.

Austamispäeva tähistab püha Kirik 6.oktoobril ja 30.juunil.

 

 Koostanud preester Jüri Ilves