1. septembril tähistati kirikuaasta algust ning Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse algatusel ka kõigi loodu eest palvetamise päeva.
Tänaseks tähistavad seda päeva lisaks õigeusu kirikutele ka rooma-katoliku kirikud ning samuti ka anglikaani kirikud.
Patriarh kutsub meid üles kaitsma loodut meie ületarbivas maailmas, mis on teel loodusvarade hävimiseni.
Patriarh lisab, et meie kõigi vaimne kui ka moraalne kohustus on pidada oma südameasjaks kogu loodu hoole alla võtmine. Me kohtleme oma Maad ebainimlikul viisil, sest ei suuda seda võtta kingitusena, mille me oleme saanud kõrgemalt. Meie kohustus on seda kinki hoida ja austada ning anda see edasi meie tulevastele põlvedele.

Väljavõte Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse kõnest 01.09.2016