Avaleht/Uncategorized/Metropoliit Kleopa valiti uueks Euroopa Kirikute Nõukogu asepresidendiks

Metropoliit Kleopa valiti uueks Euroopa Kirikute Nõukogu asepresidendiks

31. maist kuni 6. juunini 2018 toimus Novi Sadis Serbias Euroopa Kirikute Konverentsi (KEK-i) peaassamblee ehk täiskogu teemal „Te peate olema minu tunnistajad”.

Osalesid nii Oikumeenilise Patriarhaadi esindajad Konstantinoopolist kui ka teiste õigeusu kirikute esindajad: lisaks Eesti Apostlik-Õigeusu kirikule osalesid ka Serbia, Rumeenia, Küprose, Kreeka, Poola, Albaania, Tšehhimaa ja Slovakkia ning Soome õigeusu kirikud.

Oikumeenilist Patriarhaati esindasid täiskogul Rootsi ja kogu Skandinaavia metropoliit Kleopas, delegatsioonijuht Kristuselinna piiskop Makarios, härra G. Jovic ja proua Yvonne Vinga, arhimandriit Agathangelos Siskos, Patriarhaadi raamatukogu juhataja (bibliophylax) ning proua Katerina Tsavdaridou, nõunik.

Samuti osalesid täiskogul Euroopa Kirikute Nõukogu aseesimees Prantsusmaa metropoliit Emmanuel, Belgia metropoliit Atenagoras ning arhimandriit Maximos Pafilis Prantsusmaalt. Tema Pühadus Oikumeeniline Patriarh Bartolomeus ei saanud küll ise osaleda, kuid tema tervitussõnad ning läkituse luges ette Prantsusmaa metropoliit Emmanuel.

Täiskogu arutelud toimusid kõik vastastikusel austusel ning mõistmisel. Lisaks tavapärastele ettenähtud päevakorrapunktidele arutati seekord ka immigratsiooni, pagulaste, inimõiguste kui ka ksenofoobia teemadel.

Täiskogu üks olulisemaid päevakorrapunkte oli uue juhatuse valimine, kelle viieaastane mandaat oli lõppemas. Täiskogul osalenud Euroopa Kirikute Konverentsi liikmed valisid ühehäälselt uueks aseesimeheks Rootsi ja kogu Skandinaavia metropoliidi Kleopa, kes võttis ametikoha üle Prantsusmaa metropoliidilt Emmanuelilt.

Metropoliit Kleopas tänas usalduse eest ning väljendas tänu Tema Pühadusele Oikumeenilisele Patriarhile, kes seadis üles tema kandidatuuri antud ametikohale. Samuti tänas ta metropoliit Emmanueli tema aastate pikkuse pühendumise ning tehtud töö eest Euroopa Kirikute Nõukogus.

Meie kiriku delegatsiooni juhtis Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus, kes viis läbi Novi Savi katedraalis 3. juunil toimud õigeusu kirikute ühise liturgia.

Eesti delegatsioonis oli ka hr. Tauri Tölpt, kes tegi täiskogul ettekande kristluse terapeutilisest tunnistusest.