Avaleht/Uncategorized/Bulgaaria patriarh Neofit

Bulgaaria patriarh Neofit

Bulgaaria õigeusu kiriku Püha Sinod valis uueks patriarhiks Russe metropoliidi Neofiti. Metropoliit Neofit sai 90 häält, ja metropoliit Gabriel, Loveci metropoliit sai kokku 47 häält. Patriarhi valimisi kandis otse-eetris üle ka rahvuslik televisioon BNT. Tema Pühadus Neofit (Simeon Nikolov Dimitrov) sündis 15. oktoobril 1945 Sofias. Ta õppis teoloogiaseminaris, teoloogiaakadeemias ning seejärel täiendas end Moskvas kirikulaulu alal. Bulgaariasse tagasi pöördudes sai temast Sofia Teoloogia Akadeemia liturgilise laulu lektor. Mungapühitsus toimus Trojani kloostris 3. augustil 1975. Diakoniks sai isa Neofit 1975. aastal, 1976. aastal munkpreestriks ning 1977. aastal juba arhimandriidiks. Aastatel 1981 – 1985 oli ta Sofia metropoliidi peavikaar ning 1985. aastal ülendati ta Sofia vikaarpiiskopiks. 1989. aastal valiti isa Neofit Sofia Teoloogia Akadeemia rektoriks ja 1991. aastal Sofia Ohridi Püha Klementi ülikooli teoloogiateaduskonna dekaaniks. Aastatel 1992 – 1994 oli ta Püha Sinodi sekretär. 1993.aastal valiti ta Dorostoli-Silistra metropoliidiks ning 2001. aastal Russe metropoliidiks.

Bulgaaria eelmine patriarh, Tema Õndsus Maksim uinus 6. novembril 2012.

AXIOS! AXIOS! AXIOS!