Avaleht/Uncategorized/Diakon Andrease preestriks pühitsemine 17.12.2023

Diakon Andrease preestriks pühitsemine 17.12.2023

Armas isa diakon Andreas!

Siin me oleme, meie koguduse vaimulikud ja rahvas, üheskoos Sinu ümber, et saata Sind oma mõtteis ja palveis Kõigekõrgema altari juurde, kus Sind oodatakse, et Sind preestriks pühitseda. See on meie kõigi jaoks suur rõõmuhetk. Me täname Jumalat selle preestriameti salasuse anni eest, mis haarab Sind täielikult hetkel, kui Püha Vaim laskub Su peale siis, kui ma asetan oma käe Sinu pea peale.

Ma juhin tähelepanu sellele, et Sa oled suurema kärata astumas õigeusu Kiriku teenistusse. Sa pühendad selleks ka oma ametialased oskused. Diakonina teenisid Sa taktitundeliselt ja tõsiduses. Oluline on ka see, et Sa oled lõpetanud õigeusu õppesuuna Usuteaduse instituudis ja omandad praegu magistrikraadi Tartu ülikoolis. Siin on hea eeskuju paljudele, kes pole pidanud vajalikuks seda teed ette võtta, kuigi oleks olnud nii aega kui vahendeid.

Ma ütlesin oma jutluse alguses, et terve meie kogudus, vaimulikud ja ilmikud on kogunenud rõõmuga Sinu ümber. Ja veelgi enam. Sinu kõrval on täna, nagu ka homme ja alati, kõik meie uusmärtrid: Platon ja tema kaasteelised aastatest 1941 kuni 1953, kannatajad, keda me austame siin pühakojas nende ikoonide ees. 

Pühakojas, mida Sa preestina teenima hakkad, lisaks veel Paldiski ja Vändra kogudused. 

Märtrid kutsuvad Sind järgima nende eeskuju, astuma nende jalajälgedesse, nende omadesse, kes andsin oma elu, et Kristus võidutseks ka meie maal surma üle. Samuti ka selleks, et meie kirik saaks elada järgmised sada aastat ja aegade lõpuni. Me ei saa kõrvale jätta tõsiasja, et usuvaenulik autoritaarne võim kohtles meie märtreid kui kurjategijaid, et õigustada rahva silmis nende hukkamist, sest nende ainus kuritegu oli see, et nad kuulutasid ennast Jeesuse jüngriteks.

Selline on ka preestri elu. Täna tuntakse temast rõõmu, homme loobitakse kividega ja lüüakse risti. Selline on alati nende saatus, kes teevad vaimulikust ja tema usust patuoina, et juhtida tähelepanu kõrvale oma moraalsetelt ja vaimsetelt puudustelt. Kui Sind tabab taoline katsumus, siis ära lase ennast sellest heidutada, vaid pööra oma pilk Jumala hiilguse poole, Tema armastuse poole Sinu vastu ning palveta nende eest, kes Sind halvasti kohtlevad või taga kiusavad (Mt 5,44). Sest see on Jumal ise, kes annab sulle aujärjeks püha altarilaua: armu ja andestuse aujärje, kus on Kristuse kaastunne kõigi inimeste vastu, kes tulevad siia ilma, vaatamata nende pattudele ja kurja kiusatustele, millele nad järgi annavad (vrd. Hb 4, 15-16).

Andes Sulle preestriameti anni ootab Kõigekõrgem Sinult, et Sa oleksid nii Tema kiriku kui ka iga inimese tõeline teenija. Meie kaasaegsete teenija, kes ajavad õnne taga seda leidmata, sest olles kaugel Jumalast ei saa nende süda tunda puhkust, rahu ega täiuslikkust.

Külasta vaeseid ja neid, kes elavad kõiksugu hädades. Ütle endale, et Jumal armastab neid „eriti suure armastusega“, nii nagu meie pühadele isadele meeldib kuulutada. Ole vaene evangeeliumi vaimus ja Sa saad rikkaks. Armasta nii nagu Jumal armastab ja Sa saad teada, mis on tõeline õnn. Kui siin või seal tabavad Sind hetked, mil kurbus kipub üle pea tõusma, siis ära luba meeleheitel end haarata, vaid lase oma valu  pisaratel alandlikult voolata mööda jumaliku Ristilöödu risti ja Sa saad salaviisi lohutatud.

Armas isa Andreas!

On aeg minna ja kohtuda oma Päästja ja Õpetaja Jeesuse Kristusega. Sinu kohtumise tund Temaga on saabunud. Ära lase Tal enda järgi pikalt oodata!

+ Stefanus, 

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Fotod: Inga Heamägi