Avaleht/Uncategorized/Isa Svjatoslavi pühitsemine Tartu Jumalasünniaja uinumise katedraali preestriks

Isa Svjatoslavi pühitsemine Tartu Jumalasünniaja uinumise katedraali preestriks

28. augustil 2021, Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraali nimepäeva liturgial pühitses Tartu piiskop Eelija jumalakartliku protodiakoni Svjatoslav (maailmas Stanislav) Gorobtšuki katedraali teiseks preestriks. 

Vastse preestriga olid jumalikul liturgial kaasa teenimas ja teda endi hulka vastu võtmas ülempreestrid Tihhon Tammes ja Peeter Uibo ning preestrid Miikael Raissar, Stefan Fraiman, Vadim Rebase ja Timoteos Vassel; samuti teenisid Pärnu ja Saare piiskopkonna esidiakon Ignatios Rand ja kohalik diakon Toomas Erikson. Kauni lauluga täitis teenistuse katedraali koor, mida juhatas regent Natalja Trošina. 

Isa Svjatoslav pühitseti piiskop Eelija poolt Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraali diakoniks 3. juunil 2013. Eeskujuliku teenimise eest sai ta ülendatud protodiakoniks Jumalasünnitaja uinumise pühal 2016 sinodaalsel liturgial.

Lisaks Tartu katedraalile hakkab isa Svjatoslav teenima ka Mehikoorma Issandamuutmise kogudust, mille senine hooldaja preester Timoteos Vassel pühendub juriidiliselt taasasutatava Varstu Ristija Johannese koguduse ülesehitamisele.

Isa Svjatoslav on abielus, peres kasvab kaks tütart.

Fotod pühitsemisest: preester Miikael Raissar