Avaleht/Uncategorized/Isa Stefan Fraimani ülempreestriks ülendamisest

Isa Stefan Fraimani ülempreestriks ülendamisest

Uudis isa Stefan Fraimani ülempreestriks ülendamisest

Issanda templis vastuvõtmise pühal 15. (vkj 2.) veebruaril 2023, kui Tartu piiskopkonna preestrid ja diakonid olid vaimulike koosoleku päeval kogunenud Tartu Uspenski katedraali jumaliku liturgia teenimiseks, ülendas Tartu piiskop Eelija (Ojaperv) ülempreestriks isa Stefan Fraimani.

Isa Stefan (maailmas Ilon Fraiman) on sündinud 13. septembril 1973, õppinud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas vene ja slaavi filoloogiat ning hiljem lisanud oma haridusele ka teoloogilise mõõtme, kaitstes 2019 teoloogiamagistri kraadiPeterburis Vene Kristlikus Humanitaarakadeemias. Ta on abielus, abikaasa Olga on Tartu Ülikooli õppejõud, peres kasvab neli last: Mihhail, Daniil, Maria ja Aleksandra.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus pühitses ta diakoniks 7. detsembril 2007 ja preestriks 9. novembril 2008. Alates 14. (vkj 1.) jaanuarist 2011 on ta Tartu piiskopkonna praost. Isa Stefan teenis 2007 kuni 2018 Võru Püha Suurmärter Ekaterina Koguduses, alates 30. augustist 2018 aga on ta Tartu Jumalaema Uinumise Koguduse esipreester. Lisaks on ta praostina aasate jooksul hooldanud mitmeid Tartu piiskopkonna kogudusi. Eraldi  esiletõstmist väärib tema töö Vara-Välgi Neeva Aleksandri koguduse taastamisel. 

Tartu Uspenski katedraali paljurahvuselise koguduse hingekarjasena on ta eeskujulikult tulnud toime etnofiletismi umbrohu rohimise ja võimalusel väljajuurimisega õigeuskliku kirikurahva nõrgemate hingede seest, rakendades (voorusi tähestikulises järjekorras loetledes) järjekindlust, kannatlikkust, pikka meelt, tasadust, tähelepanelikkust ja vaimulikku arukust.

Tartu pühitsetud piiskop Eelija korraldus isa Stefan Fraimani ülempreestriks ülendamise kohta Isa ja Poja ja Püha Vaimu auks

«Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses» (Gl 3:28). Nõnda ütleb püha Koguduse kohta apostel Paulus.

Et Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraali vaga ja jumalakartlik preester Stefan Fraiman on järginud apostlite juhatust ja hoolitsenud hea karjasena selle eest, et ükski „vaimulik lammas“ ei hakkaks ennast oma rahvuse, hariduse või mõne muu Jumala silmis tühise tunnuse alusel teistest paremaks või erilisemaks pidama, ning jaganud jumalikke salasusi kannatlikkuse ja lepituse vaimus nõnda, et kõik oleksid üks Kristuses Jeesuses, ülendan ta suure rõõmuga ülempreestriks hea eeskujuna oma ametivendadele.

Ka isa Stefan saab enda kohta öelda nagu apostel Paulus: «Ma olen nii venelaste kui eestlaste, nii ukrainlaste kui juutide, nii tarkade kui rumalate võlglane» (vt Rm 1:14).