Avaleht/Koguduste uudised/Isa Stefan Otsa ülendamine arhimandriidiks

Isa Stefan Otsa ülendamine arhimandriidiks

30. aprillil 2022, püha ja helge paasanädala laupäeva jumalikul liturgial Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraalis ülendas Tartu pühitsetud piiskop Eelija arhimandriidiks isa Stefan Otsa, põhjendades seda oma korralduses nõnda:

Pidades meeles Issanda Jeesuse üleskutset oma valitud apostlitele pärast surnuist ülestõusmist: «Minge siis, tehke õpilasteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teile käskinud (Mt 28:19-20)» on isa Stefan Ots hästi kasutanud talle Jumalalt antud ristimise talenti ja toonud hulga rahvast – nii väikelapsi kui küpses eas inimesi – pühale valgustusele, õpetades neile õiget usku ja vagadust. Tunnustades seda tööd vaimulikul viinamäel ülendan suure rõõmuga meie venna ja armastatud kaasteenija Stefani Põltsamaa Püha Vaimu kiriku arhimandriidiks, et ta saaks olla julge palvetegija oma mõistlike lammaste karja eest hea Jumala ees, «kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele (1Tm 2:4)». 

Arhimandriit Stefan, kes on sündinud 11.12.1947 ja pühitsetud preestriks 25.05.2006,  on Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ealt vanim preester, kes teenib pühitsemisest peale ustavalt Põltsamaa Pühavaimu koguduses ning hooldab ka Kaarepere kogudust. Nii ealt kui pühitsuselt vanim EAÕK vaimulik on kirikupea kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus (sündinud 29.04.1940, pühitsetud preestriks 17.11.1968 ja piiskopiks 25.03.1987), pühitsuselt vanim preester aga isa Ardalion Keskküla (sündinud 27.03.1951, pühitsetud preestriks 15.04.1988).