Avaleht/Uncategorized/Kolme ülemkarjase – Vassiili Suure, Grigoori teoloogi ja Johannes Kuldsuu mälestus

Kolme ülemkarjase – Vassiili Suure, Grigoori teoloogi ja Johannes Kuldsuu mälestus

Pealaul 4. viisil

Teie, apostlite sarnased / ja kogu maailma õpetajad, / paluge kõikide Issandat, / et Ta annaks rahu maailmale // ja meie hingedele suurt armu.

 

Kondak 2. viisil

Sina, Issand, võtsid siitilmast oma õndsuse ja rahu sisse / need pühitsetud ja Jumalast juhatatud armuõpetuse kuulutajad ja ülemad õpetajad, /

sest nende töö ja vaev olid rohkem Su meelepärast kui ükski põletamisohver, // oh ainus, kes Sa oma pühasid austad.

 

Ikoon: http://michaelhadjimichael.blogspot.com