Avaleht/Uncategorized/Oikumeenilise patriarhi läkitus

Oikumeenilise patriarhi läkitus

Keskkonnakaitse-palvepäeva puhul

1. septembril 2021

† Bartolomeus,

Jumala armust Konstantinoopoli – Uue Rooma peapiiskop ja üleilmne patriarh kogu kiriku rahvale:

Olgu teiega kogu loodu Looja ning meie Issanda, Jumala ja Päästja arm, rahu ja halastus!

Aulised vennad ja armsad lapsed Issandas!

Kirikuaasta algus, mis on ka looduskeskkonna eest palvetamise päev, leiab inimkonna taas silmitsi äärmuslike ilmaoludega, mis tulenevad süvenevast kliimamuutusest, silmitsi hukutavate üleujutuste ja tulekahjudega üle maailma, samuti koroona-pandeemia ja selle ühiskondlik-majanduslike tagajärgedega.

Tõsiasi, et transpordile ja tööstusele seatud piirangud vähendasid saasteainete ja heidete määrasid, on veel üks väärt õppetund selle kohta, kuivõrd tihedalt on maailma maad ja rahvad omavahel seotud ning kuivõrd elu eri tahud üksteisest sõltuvad. Lisaks on saanud taas kord ilmsiks, et Oikumeenilise Patriarhaadi ökoloogia-alased algatused, mis tulenevad kiriku teoloogiast ja liturgilisest pärimusest, vastavad teaduslikele avastustele  ja asjatundjate soovitustele, mis kõik kutsuvad igal moel tegutsema looduskeskkonna terviklikkuse säilitamise nimel. Seega me palvetame tervishoiukriisi tagajärgede kiire ületamise eest. Me palume ka maailma maade valitsustele valgustust ülevalt, et ei naastaks taas ökonomismi, teisisõnu nende majandusel, tootmise ja tarbimise korralduspõhimõtete juurde, mis tähendavad loodusvarade kurnavat kasutamist – põhimõtete juurde, mis valitsesid enne praegust üleilmset taudi.

Meie siiras soov on samuti, et lõppeks ebateaduslike arvamuste levitamine koroonavaktsiini väidetavate ohtude kohta, laim arstide ja medtöötajate pihta ning selle haiguse tõsiduse alahindamine. Paraku külvatakse sarnaseid arvamusi ka kliimamuutuste, nende põhjuste ja tagajärgede kohta. Tegelikkus on täiesti teine ning sellega peab silmitsi seisma vastutustundlikult, ühise tegevuse ja visiooni abil.

Täie teadlikkuse juures tänapäeval kogu inimkonna ees seisvate raskuste osas on mõeldamatu jääda tegevusetuks. Ükskõiksus oma kannatavate vendade-õdede ja “väga heaks” loodu suhtes on kuritegu Jumala vastu ja Tema käskude rikkumine. Kus loodusest lugu peetakse ja Jumala armastatud inimest teos armastatakse, seal on ka Jumal ligi. Pärast Kreetal 2016. a. toimunud Suurt ja Püha Kirikukogu nimetas Oikumeeniline Patriarhaat kooskõlas selle vaimu ja otsustega teoloogidest koosneva ametliku komisjoni, et koostada dokument meie usu ja ühiskondliku missiooni ning kaasaja maailmas antava õigeusu kiriku tunnistuse sotsiaalsest tähendusest. See tekst, “Maailma elu eest: õigeusu kiriku sotsiaaleetos”, mille Püha Sinod on heaks kiitnud, ütleb muuseas nõnda: “Kirik julgustab usklikke tänuga vastu võtma teadusavastusi, isegi kui need võivad aeg-ajalt kohustada neid üle vaatama oma arusaama ajaloost ja nägemust maailmakõiksuse tõelusest. Teaduspõhine uudishimu on pärit samast lättest, kust usu igatsus süveneda üha jäägitumalt Jumala salasusse” (§ 71).

Kristuse Suur ja Püha Kirik rõhutab ühemõtteliselt, et looduskeskkonna kaitsmine ja heategev hoolitsus ligimese eest kuuluvad lahutamatult kokku. Nii öko-mõtteviis kui ka inimisiku pühadusest lugu pidamine on “liturgia pärast liturgiat”, kirikus teostuva ja armulaual kogetud uue elu kõige olulisemad küljed. Kiriku elu tähendab kaheldamatut lugupidamist loodu vastu ning isikulisuse ja ühtekuuluvuse kultuuri viljelemist.

Auväärsed vennad ja kallid lapsed!

Kogu selle keerulise aja jooksul on kiriku üks olulisemaid hingekarjaslikke ülesandeid olnud teha algatusi pandeemia ohjeldamiseks. Samuti on eitamatu kõlbeline kohustus toetada koroonaviiruse vastase immuniseerimise kättesaadavust kogu maailmas, ennekõike vaesemates maades. Sest nagu Issand ise ütles: “Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Mt 25:40). Me peaksime armastama üksteis “nõnda, nagu Kristus meid on armastanud” (Ef 5:2) ja näitama end loodu “preestritena”, kes hoiavad ja viljelevad seda hoole ja armastusega ning tänavad selle Jumala armu väga kalli kingituse eest kõikide Loojat.

Lõpetuseks soovime kõigile kogu südamest õnnistatud, tervet ja viljakat uut kirikuaastat ning palume teile kõigeõndsama Jumalasünnitaja eestkoste läbi meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armu ja heldust, kelle päralt on au ja valitsus igaveseks ajaks igavesti! Aamen.

1. mihklikuu päeval 2021

† Konstantinoopoli Bartolomeus,

teie kõikide tuline eestpaluja Jumala ees