Avaleht/Koguduste uudised/Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraali nimepüha 28. augustil 2016.

Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraali nimepüha 28. augustil 2016.

Pühapäeval 28. augustil (vkj 15. augustil) sai Tartu Jumalaema uinumise kogudusele osaks õnnistus ja arm võtta katedraali nimepüha tähistamisel vastu Eesti Kiriku kõigi piiskopkondade piiskoppe. Tallinna peapiiskopkonna peapiiskop ja kogu Eesti metropoliit kirikupea kõrgestipühitsetud Stefanus ülendas kohaliku Tartu piiskopi Eelija palvel ja soovitusel sinodaalliturgia ajal evangeeliumiga sissekäigul protodiakoniks katedraali diakoni Svjatoslav Gorobtšuki. Veepühitsemist toimetas Pärnu ja Saare piiskop Aleksander, kes kümmekond aastat tagasi preestrina tihti katedraalis abiks teenimas käis. Liturgia lõpus pidas kirikupea kauni, liigutava ja teoloogiliselt sügava jutluse kõige pühama Jumalasünnitaja armastusest ja hoolitsusest meie vastu. Seejärel kasutas kogudus võimalust tänada hulga Jumalaema uinumise püha auks kokkutulnud rahva ees koguduse heategijaid, aitajaid ja toetajaid, nii koguduseliikmeid kui külalisi. Koguduse kauaaegne laekur Maria Akuševitš, kellel äsja oli 70. juubel, sai Tartu piiskopkonna tänukirja. Kirikuvanem Liidia Madison, kes templipühal oli ise tänajaks, saagu siinkohal samuti nimetatud. Isa Svjatoslavi vaimuliku kasvamise ja siira tähelepaneliku teenimise taustaks on tema abikaasa Madli Apsoloni toetav armastus.