Avaleht/Koguduste uudised/Tartu piiskopkonna täiskogu 2018

Tartu piiskopkonna täiskogu 2018

Helge paasanädala laupäeval 14. aprillil 2018 toimus Tartu Jumalasünnitaja uinumise (Uspenski) katedraalis Tartu piiskopkonna täiskogu. Jätkates Jumala abiga õnnestunud ja ennast õigustanud traditsiooni oli ka seekordne täiskogu üksiti piiskopkonna koolituspäevaks. Peaettekandjaks teemaga „Sotsiaalmeedia kiusatused“ oli kutsutud Tema Pühaduse Oikumeenilise patriarhi abipiiskop, EAÕK Püha Sinodi peasekretär ja Püha Platoni Seminari dekaan Kristuselinna pühitsetud Makarios, kellel piiskop Eelija palus – arvestades valitseja Makariose suuri teadmisi bioeetikaga seotud teemadel ja oskust neid teadmisi huvitavalt ja kaalukalt esitada – jagada oma teoloogilist kogemust ka Tartu piiskopkonnas. Kristuselinna pühitsetus juhatas samuti täiskogule eelnenud jumalikku liturgiat chorostasial. See andis Tartu piiskopkonna usklikule rahvale võimaluse tutvuda selle piiskopiga, kelle Tema Pühadus on muude vastutusrikaste ülesannete hulgas saatnud appi ka Eesti Kirikule, ülemkarjasele kõige omasemas keskkonnas, nimelt pidulikul Jumala teenimisel ja rahva õpetamisel.

Bioeetika valda kuuluv teema „Sotsiaalmeedia kiusatused“ on akuutne mitte ainult vaimulikele ja koguduste ilmikesindajatele, vaid sellega on ühel ehk teisel viisil kokku puutunud valdav enamik kirikutöö tegijaid. Seepärast olid täiskogust kutsutud osa võtma kõik koguduste juhatuste liikmed.Lisaks oli vaimulikel võimalus kutsuda oma kogudusest täiskogule kaasa ka neid koguduse elus kaasatud pühendunud kirikuteenijaid, kes juhatusse ei kuulu (kirikuvanemad, lauljad, altariteenijad jne).

Pärast seda, kui Tartu piiskop oli suure rõõmuga tänanud venda ja kaasteenijat Kristuses sisuka, päevakajalise ja hästi ettevalmistatud ettekande eest, samuti jumaliku liturgia juhatamise eest, järgnes lõunapausi järel täiskogu teine sessioon, koguduste tegevusülevaated, kus koguduste vaimulikud ja ilmalikud esindajad tõid välja nii seda, mis on Jumala õnnistusel läinud nende kogudustes hästi kui ka kitsaskohti ja lahendamist ootavaid probleeme.

Täiskogule eelnenud liturgia lõpus said piiskopkonna tänukirjad kolm täikogu delegaati, kes on varasematel täiskogudel aktiivselt ja sisuliselt kaasa töötanud: Liidia Madison (Tartu Uspenski kogudus), Vilja Kallaste (Võõpsu kogudus, aga on mitmel korral pidanud esindama kogu Räpina kirikukihelkonda) ja Georg Allik (Kaarepere kogudus, aga on aidanud ka Lalsi kogudust), samuti said tänukirjad koorijuht Arhelaja Ilona Runnel piiskoplikel liturgiatel kauni eesti- ja slaavikeelse kirikulaulu korraldamise eest ning – last not least– Oleg Tereping Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese koguduse elu taas järje peale aitamise eest. Olegi panus on näide sellest, kui palju võib Issanda õnnistusega ära teha üksainus õigeusklik, kui ta on pühendunud, kohusetundlik ja hea organiseerija. Hääbumise äärel olnud abikoguduses toimuvad viimasel kahel aastal taas igakuised regulaarsed teenistused, kohal käib üle kümne inimese (suurtel pühadel rohkem), samuti toimub katehhees.