Avaleht/Uudised, teated/Arhimandriit Makarios Griniezakis valiti piiskopiks

Arhimandriit Makarios Griniezakis valiti piiskopiks

Foto 205EAÕK metropoliit Stefanus teatab rõõmuga, et 27. aprillil 2015 valis Konstantinoopoli Püha Sinod piiskopiks arhimandriit (munk-ülempreester) Makarios Griniezakise.
Pühitsemise järel saab ta Kristopolise (Põhja-Kreekas asuva linna) piiskopi tiitli. Arhimandriit Makarios on Eestis juba tuttav, sest ta on õpetanud EAÕK püha Platoni seminaris ning osalenud
EAÕK-EELK teoloogilises dialoogis.
Vastavalt patriarhaadi ametlikule teadaandele saab vastvalitud ülemkarjasest Konstantinoopoli peapiiskopkonna abipiiskop.
Samal ajal jätkab ta õpetamist Kreeta vaimulikus akadeemias ja jätkab ka bioeetika loenguid püha Platoni seminaris ja EELK usuteaduste instituudis õigeusu õppetoolil.
Palju aastaid!