Avaleht/Uudised, teated/Eesti Kirikute Nõukogu pressiteade kooseluseaduse eelnõu kohta

Eesti Kirikute Nõukogu pressiteade kooseluseaduse eelnõu kohta

25.04.2014

Eesti Kirikute Nõukogu väärtustab perekonda ja abielu

Eesti Kirikute Nõukogu oma korralisel aprillikuu töökoosolekul arutas mitmeid ühiskonda puudutavaid olulisi küsimusi. Ühe teemana käsitleti kooseluseaduse eelnõud.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 27 kohaselt: „Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Abikaasad on võrdõiguslikud. Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.“ Laste kaitsest lähtudes väärtustab enim traditsioonilist ja tervet perekonda ka ÜRO lapse õiguste konventsioon.

Lähtuvalt Eesti põhiseadusest ja kristlikust inimesekäsitlusest peab Eesti Kirikute Nõukogu ainuõigeks traditsioonilist peremudelit, abielu mehe ja naise vahel, mis kaitseb lapsi ning lähtub eeldusest, et laste kasvatamise eest vastutavad nii ema kui isa.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute liikmed moodustavad ligi kolmandiku Eesti ühiskonnast ning kõik EKNi liikmeskirikud on ühisel seisukohal, et kooseluseadus ei aita kaasa perekonna ja abielu väärtustamisele tänases Eesti ühiskonnas. Sama meelsust on väljendanud lisaks suur osa Eesti mittekristlastest.  Samuti juhime tähelepanu ka asjaolule, et kooseluseaduse vastuvõtmine ja sellega abieluinstitutsiooni hägustamine lõhestab Eesti ühiskonda. Meie liikmeskirikute hinnangul on venekeelse elanikkonna hulgas toetus traditsioonilisele peremudelile Eesti ühiskonna keskmisest  suurem ning seetõttu jääb meile arusaamatuks seadusandlik samm, mis vastandub  meie ühiskonna suuremale lõimumisele.

Eesti Kirikute Nõukogu leiab ja on varemgi kinnitanud, et kooselulist/vabaabielulist suhet on võimalik reguleerida võlaõigusseadusest lähtuvalt koostatud seltsingulepinguga, mis annab võimaluse tagada varalised suhted, vastastikused ülalpidamise kohustused ning lapse/laste ülalpidamise kohustuse. Vajadusel saab vastava seaduse ja lepingu rakendamist toestada normatiivsete tekstide ja praktikate parendamisega. EKN on seisukohal, et  end homoseksuaalidena määratlenud inimeste alavääristamine pole aktsepteeritav. Samas taunib EKN ka mitteabielulise kooselu võimaliku õigusliku reguleerimise ja registreerimise kaudu ühiskonnas levi(tata)vat homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist.

Eesti Kirikute Nõukogu edastab täiendavalt oma seisukoha Kooseluseaduse eelnõu osas Riigikogu liikmetele.