Avaleht/Materjalid/Eestipärane õigeusu liturgia

Eestipärane õigeusu liturgia

Noodiraamatu Eestipärane õigeusu liturgia Eestimaa pühade mälestuse päeval esitlusliturgia

Laupäeval 5. oktoobril toimub Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraalis (Magasini 1, Tartu) noodiraamatu „Eestipärane õigeusu liturgia Eestimaa pühade mälestuse päeval“ esitluse jumalik liturgia Liturgia algab kell 10:00, sellele järgneb lühike raamatuesitlus.

Liturgianoodi autoriks on Tartu Pühade Aleksandrite koguduse liige Brigitta Piret Stepanov, kes praegu töötab koorijuhina Soomes. Saatesõna on kirjutanud preester Sakarias Leppik, toimetanud piiskop Eelija ja ülempreester Mattias Palli, sisukujunduse on teinud Inga Heamägi, kaanekujunduse munkdiakon Herman (Moss). Raamatu väljaandmist on soovinud Tartu koguduste – nii katedraali kui Tartu Aleksandri kiriku lauljad ning toetanud EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise Kogudus ja Tartu Kultuurkapital.

Et lasta lauljatel muusika läbi kajavale palvele keskenduda (mida erinevate vaimulike erinev häälekõrgus ja musikaalsuse aste võiksid segada), teenib ainult üks preester koos ühe diakoniga. Teenistust juhatab chorostasia’t tehes kirikupea kõrgestipühitsetud Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit.

Teenistus Eestimaa pühade auks ühes liturgianoodi väljaandmisega on Tartu katedraali koguduse väikeseks panuseks Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomia 90. aasta juubeli tähistamisel.