Avaleht/Uudised, teated/Peep Peetrus Lohu diakoniks pühitsemine Issanda Jeesus Kristuse muutmise pühal 06.08.2023

Peep Peetrus Lohu diakoniks pühitsemine Issanda Jeesus Kristuse muutmise pühal 06.08.2023

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Meie, kes oleme täna siia tulnud, ei või teisiti, kui peame kõnelema sellest olulisest pühast, meie Issanda Jeesus Kristuse muutmise mälestusest, seda lauludega austama ning läbi elama.

Alustama peab sellest, et nii nagu apostlid, nägid kõik pühad isad Kristuse muutmise valgust mitte üksnes hinge- vaid ka ihusilmadega. See sai võimalikuks, sest nad ei näinud üksnes Kristuse isiku muutmist, vaid et see sündmus muutis apostlite silmad selgeks, nii, et nad võisid näha midagi enamat kui üksnes seda, mida nad tavaliselt, ilma jumaliku valguse abita nägid. Need olid apostlid ise, kes muutusid, mitte Kristus. Nii said nad näha muutmist, mis kiirgas Jeesuse jumalikust palgest.

See, mis meile praegu silme ette kerkib, on arusaam, et vaatamata oma hirmudele, mis on meie nõrkuste allikaks, ja ka meie pattudele, oleme meie „Isa hiilgus“ Tema ainsas armsas Pojas, kelleks on Jeesus. Jah, me oleme armastatud ainsas Pojas. Seda on meile kuulutatud mitte selleks, et me elaksime üksnes endale, vaid et me kogeksime endas nii Kristuse tulekut, võitu kui ka igavese armastuse vilju, milleks on Jumal. Meid on kõiki kutsutud olema Isa armsad lapsed ning me oleme juba seda – meie, kes me oleme Temas ristitud.

Nüüd saame edasi liikuda teise tänase helge päeva tähtsa sündmuse juurde, milleks on meie kalli venna Peebu / Peetruse diakoniks pühitsemine.

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Vaimulikuamet on kirikus Kristuse and, see on olemise viis, äärmiselt vastutusrikas eluviis, mis on rajatud pidevale ohverdusele, enesesalgamisele jumalariigi saabumise nimel siin maa peal. Sellele lisandub alaline kohalolu ning palju omakasupüüdmatut tööd selle maailma pääste nimel. Selleks, et saada vaimulikuks tuleb olla alati alandlik ning jumalakartlik. Veelgi enam, kõik hingekarjaslikud ettevõtmised eeldavad ääretut armastust kogu inimsoo vastu, nii nagu ta tegelikult on, ning mitte ainult selle vastu, mis temas on külgetõmbavat või ka eemaletõukavat.

Mu kallis Peetrus!

Ma soovin sulle kogu südamest, et sinu diakoniks saamine ei tõuka sind otsima, kuidas saada teiste „isandaks“, vaid kuidas saada teenijaks, sest see tähendab „olla üks Kristusega“.  Ainult nõnda saad sa minna meie taevase Isa ette, ainult nõnda pääsed sa Tema valguse kätte. Nüüd võid sa laulda koos kõigi nende inimestega koos, keda sind teenima kutsutakse „meie saime tõevalgust näha“. Ja valgus on armastuse sära, ära seda unusta!

Aamen!

+Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

06.08.2023.