Avaleht/Koguduste uudised/Tartu piiskopkonna täiskogu 14. mail 2016 Põltsamaal

Tartu piiskopkonna täiskogu 14. mail 2016 Põltsamaal

Antipaasa nädala laupäeval toimus Tartu piiskopkonna korralise täiskogu koosolek Põltsamaa Püha Vaimu kirikus Põltsamaal. Täiskogule eelnes loomulikult jumalik liturgia. Päevakord oli täielikult pühendatud Oikumeenilise Patriarhaadi Kreeta Õigeusu Akadeemias 16. kuni 27. juunil 2016. aastal toimuva Õigeusu Kiriku suure ja püha kirikukogu jaoks ettevalmistatud töödokumentide tutvustamisele. Tartu piiskopkonna vaimulike vahel jagatud ettekannetest lähtudes oli delegaatidel võimalus (oma oskust mööda eesti või vene keeles) läbi töötada kõik suure kirikukogu teemad:

  • „Õigeusu kiriku panus rahu, õigluse, vabaduse ning rahvastevahelise vendluse ja armastuse saavutamises ning rassilise ja muu diskrimineerimise kaotamiseks.“ – Ettekandja Tartu p piiskop Eelija (koos hermeneutilise kaasettekandega: „Mida on vaja silmas pidada vaimulike tekstide lugemisel – vaga Taevaredeli Johannese järgi.“ – Ettekandja munkpreester Arseni Barkov).
  • „Autonoomia ja selle väljakuulutamise viisid.“ – Ettekandja ülempreester Vladimir Mykhalskyy.
  • „Õigeusu diasporaa.“ – Ettekandja preester Tihhon Tammes.
  • „Abielu salasus õigeusu kirikus ja takistused abiellumiseks.“ – Ettekandja diakon Svjatoslav Gorobtšuk.
  • „Paastumise tähtsus ja selle järgimine tänapäeval.“ – Ettekandja preester Stefan Fraiman.
  • „Õigeusu kiriku suhted muu kristliku maailmaga.“ – Ettekandja Tartu p piiskop Eelija.

Ettearvatavalt osutus kõige nõudlikumaks esimene teema, mis käsitab Õigeusu Kiriku missiooni tänapäeva maailmas. Selge eelise püha ja suure kirikukogu isade mõttekäikude tähelepanelikuks järgimiseks ja teistele selgitamiseks andis siin kiriklik teoloogiline kogemus. Kui mõni noorem vaimulik suure infohulga tõttu (mida tuli pealegi ühest keelest teise tõlkida) kippus vägisi magama jääma, siis teised, nimelt Thessaloniki ülikooli teoloogiaharidusega täiskogu asejuhatajad isad Vladimir ja Tihhon ning pikaaegse piiskopkonna tasandil kirikutöö kogemusega Tartu Jumalaema uinumise koguduse kirikuvanem Liidia Madison tagasid sisuka, autoriteetse ja pädeva teemakäsitluse.

Jumala abiga korda läinud täiskogu päeva korralduses väärib eraldi esiletõstmist ja delegaatide suurimat tänu Põltsamaa kiriku eestseisja munkpreester Stefan (Ots) ja kogu Põltsamaa Pühavaimu koguduse rahvas ääretult südamliku, hoolitseva ja külalislahke vastuvõtu eest.

20160514[1]