Avaleht/Uudised, teated/Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus Tartus

Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus Tartus

Reedel, 15. septembril juhatas Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus Tartus palvekaanoni laulmist Tartu märterpühakute auks, kohtus Tartu linnapea ja Tartu Ülikooli rektoriga, pidas ülikoolis loengu ja kohtus usuteaduskonna üliõpilaste ja õppejõududega ning istutas Peeter Põllu parki õunapuu.

Hommikul juhatas Tema Pühadus Tartu Jumalaema Uinumise katedraalist palvekaanoni laulmist Tartu pühadele preestermärtritele, püha piiskopmärter Platoni kaaskannatajatele, Nikolai Bežanitskile ja Mihhail Bleivele. Palvekaanoni püha Platoni ja tema kaasvõitlejate auks on kirjutanud üks tänapäeva õigeusu maailma andekamaid hümnograafe, Edessa ja Pella metropoliit Joel, ja selle on eesti keelde tõlkinud ülempreester Mattias Palli. Oikumeeniline Patriarhaat tunnistas 15. septembril 2000. a pühakuks Tallinna püha piiskopmärtri Platoni ja tema kaaskannatajad, Tartu pühad preestermärtrid Nikolai ja Mihhaili, kes hukati jumalavastaste enamlaste poolt Tartu Krediitkassa keldris 14. (vkj 1.) jaanuari hommikul 1919.

Lõuna ajal kohtus patriarh Tartu linnapea Urmas Klaasiga, kes tutvustas talle põgusalt Tartu linnasüdant, ning Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseriga.

Pärastlõunal pidas Tema Pühadus Tartu Ülikooli aulas ettekande “Keskkonnateadlikkus ja hariduse roll”, milles juhtis tähelepanu sellele, et keskkonnakriisi lahendamiseks ei piisa ainult tehnoloogilisest innovatsioonist, sest tegemist pole mitte pelgalt ökoloogilise või tehnoloogilise, vaid eetilise probleemiga. Ökoloogilise olukorra parandamiseks on vaja inimeste meeleparandust, rõhutas patriarh oma ettekandes. Pärast ettekannet kohtus patriarh usuteaduskonna üliõpilaste ja õppejõududega, et avada lähemalt oma seisukohti, mis puudutavad keskkonda, Vene-Ukraina sõda ja sellega seoses “Russki mir’i” valeõpetust ning eklesioloogilist olukorda riikides, kus tegutseb paralleelselt mitu õigeusukirikut. Teda täiendas oluliselt metropoliit Stefanus, kes selgitas tudengeile Eesti õigeusumaastikul toimuvat ning avaldas lootust, et tulevikus võivad Moskva patriarhaati kuuluvad Eestis asuvad õigeusukogudused liituda Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga.

Õhtupoolikul istutasid Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja EAÕK arhon Viljo Vetik Haridus- ja Teadusministeeriumi ees asuvasse Peeter Põllu parki õunapuu.

Täna sõidab Tema Pühadus Värskasse kus ta teenib koos teiste vaimulikega kell 11 Värska lauluväljakul jumalikul liturgial, kuhu ootame kõikjalt Eestist õigeusklikke ja õigeusukiriku sõpru. Liturgia otseülekannet saab vaadata YouTube’i vahendusel. Pärastlõunal saab Värska lauluväljakul vaadata Setu ja Kihnu kultuurikava ning õhtul sõidab patriarh oma saatjaskonnaga Valgasse.

Patriarhi tänavune visiit on pühendatud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku sajandale aastapäevale. 7. juulil 1923. aastal andis üleilmne patriarh Meletius IV koos püha sinodiga välja tomose (akti) Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) autonoomia ehk osalise iseseisvuse kohta. Soome õigeusukirik sai samalaadse akti päev varem.

Visiidi esimese kolm päeva puhul oli tegemist riigivisiidiga, mille käigus patriarh kohtus Eesti riigijuhtide ja Tallinna linnajuhtidega. 15.-20. septembril toimuva pastoraalvisiidi käigus külastab Tema Pühadus Tartut, Värskat, Valgat, Pärnut, Hiiumaad, Tallinna ja Aruküla. Igas visiidi peatuspaigas peetakse liturgia või palvus ning patriarh kohtub omavalitsusjuhtide ning õigeusklikega. Patriarhi visiidi ajakava: https://www.eoc.ee/patriarh-eestis.