Avaleht/Uudised, teated/TULEMAS ON APOSTEL JAAKOBUSE LITURGIA 23.10.2016

TULEMAS ON APOSTEL JAAKOBUSE LITURGIA 23.10.2016

Metropoliit Stefanuse õnnistusel toimetakse Tallinna püha Siimeoni ja Hanna katedraalis 23. oktoobril 2016 Issanda venna (s.o. Kristuse kasuvenna) apostel Jaakobuse jumaliku liturgia (esimest korda teeniti seda Eestis läinud aasta 27. detsembril). See erineb mitmeti meil harjunud Johannes Kuldsuu ja ka Vassiili Suure liturgiakorrast. Olemuselt on muidugi tegu sama asja, Jumala sõna lugemise, palve ja vereta ohvri toomisega ning armulauast osavõtmisega. Ärgem aga imestagem selle üle, et mitmed kombed sel teenistusel on teistviisi!

Jaakobuse liturgia pärineb Jeruusalemmast ja selle põhiosa on väga vana – sarnast armulauateenistuse korda tunneb juba püha peapiiskop Kirill (+386). Püha Jaakobus Jeruusalemma koguduse esimese eestseisjana ei ole kindlasti praeguse teksti koostaja, kuid liturgia korra algidu võib olla tema sõnastatud palvetes. Aegade jooksul on sellele lisandunud palju materjali, kuid teatud vanapärasus ja erisus võrreldes meil tuntud Konstantinoopoli tüüpi liturgiatega on nähtav ka praeguses variandis. Seda liturgiat on tavaks pidada apostel Jaakobuse mälestuspäeval 23. oktoobril ja jõulujärgsel pühapäeval (kui mälestame kuningas Taavetit).

Pühal armulaual saab kirikurahvas Kristuse ihu ja verd eraldi. Selleks tullakse tavapäraselt amboniastmete ette ning preester annab osakese püha ihust avatud suhu, seejärel võetakse diakoni käest karikast püha verd. Peab olema ettevaatlik armulaua võtmisel, et püha ihu ega verd maha ei läheks!

 

VLUU L200 / Samsung L200