Vaimulike andmebaas

KESKKÜLA Ardalion/Ardo Udo p

Ardalion/Ardo Keskküla on eesti õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, teoloog, psühholoog, Pärnu- Saare piiskopkonna nõukogu liige. Ta sündis 27.03.1951 Tartus arst Udo Keskküla peres, lõpetas  Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia teaduskonna 1975, jätkas õpinguid  EAÕK Püha Platoni Seminaris .

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Häädemeeste õigeusukoguduse ülempreester Keskküla oli pikka aega vaimulik veel kaheksas Pärnumaa õigeusu koguduses, ta on äärmiselt erudeeritud ja laia silmaringiga kirikutegelane, kes osaleb aktiivselt teisteski eluvaldkondades, on pidanud oluliseks noorte kaasamist koguduse tegevusse ja üld-arendavat pühapäeva-kooli lastele/noortele. Ülempreester Ardalion Keskküla juhtimisel on paranenud õigeusu kirikuhoonete olukord, tema teenistusajal on Pärnumaad külastanud kõrged kirikujuhid.

Kasutatud allikad:

  • “Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri”. Tallinn, 1975; Koostaja  August Kaljukosk. EAA.5437.1.64, käsikiri. Rahvusarhiiv
  • “Eesti õigeusk X-XXI saj”. Entsüklopeediline teatmik (vene keeles) . Koostaja Vladimir Iljaševitš. Tallinn, 2014; lk 150-151
  • David Papp. “Eesti Apostliku õigeusu vaimulikud”. Biograafiline leksikon (16.-20.saj). EAA. 5410.1. 247-249, käsikiri. Rahvusarhiiv
  • www.geni.com