Vaimulike andmebaas

KIRSS Emmanuel/Eduard Joanni p

Emmanuel Kirss (kodanikunimega Eduard Kirss) oli eesti  õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, praost, Eesti piiskopkonna valitsuse liige, kirjanik. Ta sündis  21.07.1923  Saaremaal  Pöide vallas Tornimäel Joann Kirsi peres, oli algharidusega, õppis  Petseri Vaimulikus Seminaris  (ei lõpetanud), töötas Pöide vallavalitsuse kantseleis, on avaldanud mitmeid luulekogusid ja vaimulikke kirjutisi “Kaugused kaovad” (1995); “Vabaduse viirastus” (1998); “Vaim murrab teed” (2008). Eduard Kirss mobiliseeriti saksa sõjaväkke 1943, teenis samuti  nõukogude sõjaväes 1944-1947, sooritas vaimuliku kutse-eksami 1948.

Ülempreester Emmanuel Kirss taotles 1993 EAÕK-i pagulaskiriku volitusel EAÕK-i viimist Konstantinoopoli patriarhi õigusalluvusse – Tallinna piiskop Kornelius pani ta 1993 kirikukeelu alla, kuna just tema registreeris EAÕK-i  Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Usuasjade Talituses 11.08.1993.

Ülempreester Emmanuel Kirss uinus Tallinnas 20.03.2017.

Tema  teenistuskäik preestrina:

Autasud: 

Kasutatud allikad: