Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Vaimulike andmebaas/LEISMAN Nikolai Andres/Andrei p- EAÕK piiskop

Vaimulike andmebaas

LEISMAN Nikolai Andres/Andrei p- EAÕK piiskop

Nikolai Leisman oli eesti  õigeusu vaimulik – diakon, preester, ülempreester, ülempiiskop, teoloog, Petseri kloostri ülem, Petseri Vaimuliku Seminari rektor, EAÕK Sinodi liige ja esimees,  pedagoog-usuõpetaja, paljude ametkondade juht. Ta sündis  23.09.1862 Viljandimaal Lustivere vallas Põltsamaa kihelkonnas kooliõpetaja Andres/Andrei Leismani  ja Anna Leismani (sünd Pere) peres, lõpetas Põltsamaa kihelkonnakooli, Riia Vaimuliku Kooli ja Seminari 1883 köster-kooliõpetaja kutsega ja Peterburi Vaimuliku Akadeemia 1887 teoloogiamagistri kraadiga.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Nikolai Leismani pere: Lidia Leisman (Poletajeva),  nende lapsed: Antonina, Ludmilla, Natalia.

Nikolai Leisman oli jumalateenistuste raamatute tõlkimise komisjoni liige 1996-1916; vaimuliku abikassa valitsuse esimees 1899-1917;  Riia piiskopi majavalitsuse laekur 1907-1917; vaimulik tsensor 1896-1916; Riia Vaimuliku Seminari pedagoogilise nõukogu liige 1898-1899.; usuõpetaja Paadremal, Haapsalu linna- ja tütarlaste koolis, Riia Peeter-Pauli koolis, Riia linna algkoolides, L. I. Tailova, O. K. Smirnovi, M. V. Lerchi ja M. V. Lomonossovi gümnaasiumides; Illukste tütarlaste keskkooli nõukogu esimees; Haapsalu linna linnavalitsuse saadik 1894-1896; Liivi kubermangu statistika komitee liige; Riia eesti seltsi „Imanta“ üks asutajast; Peterburi eesti üliõpilaste seltsi „Sõprade salgakene“ asutajaid ja tegelasi 1884-1887; avaldas hulga ajaloolisi ja usuloolisi artikleid, jutlusi ja nekrolooge perioodilistes väljaannetes nagu „Рижские епархиальные ведомости“, „Рижский вестник“, «Церковные ведомости», «Vaimulik Sõnumitooja“, „Usk ja Elu“, „Virulane“, „Sakala“, „Aamun Koitto“, „Elämän Sana“ jm.  Teosed: История православия в Прибалтийском крае. Рига (1893), Imelik raamat. Riia, (1905); Jeesuse imelik isik. Riia (1906); Õigeusu ajalugu Baltimaadel uuemal ajal . Riia (1907), Судьба православия в Лифляндии с 40-х до 80-х годов ХIХ столетия.( Рига 1910), Kristlik trööst: Vaimulikud kõned, Riia( 1911).

Kasutatud allikad:

Piiskop Nikolai Leisman uinus 27.04. 1947 Penujas ja puhkas Penuja kirikus – 1979 tema haud rüüstati ja ülempreester Viktor Lind korraldas tema põrmu ümbersängitamise  Penuja kalmistule 15.12.1979.