Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Vaimulike andmebaas/PÄHKEL Peeter Mihaili p- EAÕK piiskop

Vaimulike andmebaas

PÄHKEL Peeter Mihaili p- EAÕK piiskop

Peeter Pähkel oli eesti õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, praost, usuõpetaja, EAÕK Sinodi liige, piiskop,  Riia Vaimuliku Seminari õppejõud. Ta sündis  19.12. 1875  Hiiumaal Käina vallas Lelu külas põllutöölise Mihail Pähkeli peres, õppis Emmaste õigeusu kihelkonnakoolis, lõpetas Riia Vaimuliku Kooli ja Seminari 1897, oli  I jrg lõpetaja ja omandas köster-kooliõpetaja kutse, õppis Varssavi Ülikoolis ajalugu ja filoloogiat 1918-1921

Piiskop Peeter Pähkel uinus 20.08.1948 Venemaal Kemerovo oblastis Arljuki laagris.

Piiskop Peeter (Pähkel, 31.12.1875-20.08.1948)- Hiiumaalt pärit vaimulik pühitseti diakoniks 4. ja preestriks 11.03.1901, alates 1933  oli isa Peeter Petseri Vaimuliku Seminari õppejõud. 25.07.1943  pühitseti Tartu ja Petseri piiskopiks. Moskva patriarhaat ei tunnistanud tema piiskopipühitsust ja ta pandi keelu alla- piiskop Peeter arreteeriti 26.06.1945. Valitseja Peeter võttis kogu „süü“ punavõimu ees kui esikarjane enda peale, et päästa kohalikud vaimulikud ülekuulamistest (vrdl. Joh.15,13: “ Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest!“). Pihkva oblasti Siseasjade rahvakomissariaadi vägede sõjatribunali otsuse järgi 14.09.1945 mõisteti süüdi §58 põhjal-piiskop Peetrile  mõisteti 10 a vangistust ja saadeti Kemerovo obl Arljuki linna lähedale vangilaagrisse, kus ta ka hukkus /Andreas Põld/.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana:

Tema teenistuskäik preestrina:

Tema teenistuskäik piiskopina:

Eluloolisi andmeid:

Peeter Pähkel  siirdus 1911 Venemaale, teenis  Taganrogis ja Aasovis, tagasi Eestisse saabus 1923, oli  õpetaja  Valga Ühisgümnaasiumis 1924-1933. 08.04.1943 andis EAÕK Sinod Peeter Pähkelile tema hoolsa, agara ja ohvrimeelse tegevuse eest Õigeusu Kiriku kasuks Püha Platoni II jrk  mälestusmärgi kandmise õiguse /August Kaljukosk/.

Kasutatud allikad: