Vaimulike andmebaas

PROTOPOPOV Nikolai Vassili p

Nikolai Protopopov oli eesti ja vene õigeusu vaimulik – köster-kooliõpetaja, diakon,preester, ülempreester, praost, samuti pedagoog-usuõpetaja. Ta sündis 30.09.1845 Tartus  diakon Vassili Protopopovi  perekonnas, õppis  Riia Vaimulikus Koolis ja Seminaris  1857-1867, oli II jrg lõpetaja ja omandas köster-kooliõpetaja kutse.

Tema teenistuskäik:

Eluloolisi andmeid:

Nikolai Protopopov oli  Võru praostkonna kirikukohtu saadik 1874, õpetaja Võru maakonna koolides alates 1876, praostkonna raamatukoguhoidja, Võrus  linnavalitsuse liige 1884-1894, töötas Võru vangla direktorina, Võru praostkonna kirikute ehituskomisjonide liige. Isa Nikolai ei toetanud eesti rahvusliikumist – talle heideti ette liigset venemeelsust.

Kasutatud allikad:

  • Anu Raudsepp “Riia Vaimulik Seminar 1846-1918” Tartu, 1998
  • “Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri” Tallinn, 1975, koostaja preester August Kaljukosk
  • Eesti õigeusk X-XXI saj- entsüklopeediline teatmik-koostaja Vladimir Iljaševitš, Tallinn, 2014 (vene keeles)
  • David Papp “Eesti Apostliku õigeusu vaimulikud – Biograafiline leksikon (16.-20.saj)- EAA. 5410.1. 247-249

Ülempreester Nikolai Protopopov uinus 29.01.1924  Võrus ja puhkab  Võru kalmistul.