Vaimulike andmebaas

SÕTŠOV Andrei

Andrei Sõtšov on eesti õigeusu vaimulik – preester, teoloogiadoktor ja EELK UI õigeusu õppetooli lektor. Ta sündis 1977  Tartus, õppis Tartu Ülikoolis teoloogiat- teoloogia magister 2004- “Eesti õigeusu piiskopkonna halduskorraldus ja vaimulikkond aastail 1945-1953” magistritöö; juhendajad: Riho Altnurme, Tarmo Kulmar, teoloogia doktor 2008 –  “EESTI ÕIGEUSU PIISKOPKOND NÕUKOGUDE RELIGIOONIPOLIITIKA MÕJUVÄLJAS 1954–1964” doktoritöö; juhendaja dr. theol., professor Riho Altnurme.

Tema teenistuskäik:

 • 1999 – 2002 EAÕK Kirikuvalitsuse (Sinodi) aseesimees
 •  1999 – 2002 Eesti Õigeusu Noorte Liidu juhatuse liige
 •  06.01.2002 pühitseti Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse poolt Püha Platoni seminarikabeli lugejaks
 •  26.02.2006 pühitseti Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse poolt diakoniks, teenistuskohaks Eesti Kaitsevägi  ja Pärnu Issandamuutmise kirik
 •  11.01.2011 pühiteti Derkoni metropoliidi ja Bosporuse Traakia ning Künea eksarh Konstantinose poolt preestriks, teenistuskohaks Eesti Kaitsevägi ja Pärnu Issandamuutmise kirik
 •  2002 – 2012 Eesti kaitsevägi, kaplan Pärnu Üksik-jalaväepataljonis, Lääne Kaitseringkonnas ja Paldiskis asuvas 1. Jalaväebrigaadi saabis
 •  2009 – 2012 Pärnu Issandamuutmise kirik, II preester
 •  2012 – 2015 Helsingi õigeusu kogudus (Soome õigeusu kirik), venekeelse töö preester
 •  2016 -2017 Vaasa õigeusu koguduse  (Soome õigeusu kirik) teine preester
 • 01.o8.2017  kuni tänaseni Vaasa õigeusu koguduse esipreester (Soome õigeusu kirik)
 • Õppejõud Püha Platoni seminaris 2002 (kursus “Eesti õigeusu kiriku ajalugu XX. sajandil”) ja lektor EELK Usuteaduse Instituudi juurde loodud õigeusu instituudis (kursused kirikuloo alal) alates 2015 kuni praeguseni.