Vaimulike andmebaas

SÕTŠOV Andrei

Andrei Sõtšov on eesti õigeusu vaimulik – preester, teoloogiadoktor ja EELK UI õigeusu teolooglise instituudi külalislektor (Õigeusu kirikulugu Eestis). Abielus, kaks last. Sündis 1977  Tartus, õppis Tartu Ülikoolis teoloogiat- teoloogia magister 2004- “Eesti õigeusu piiskopkonna halduskorraldus ja vaimulikkond aastail 1945-1953” magistritöö; juhendajad: Riho Altnurme, Tarmo Kulmar, teoloogia doktor 2008 –  “EESTI ÕIGEUSU PIISKOPKOND NÕUKOGUDE RELIGIOONIPOLIITIKA MÕJUVÄLJAS 1954–1964” doktoritöö; juhendaja dr. theol., professor Riho Altnurme.

Tema teenistuskäik:

 • 1999 – 2002 EAÕK Kirikuvalitsuse (Sinodi) aseesimees
 •  1999 – 2002 Eesti Õigeusu Noorte Liidu juhatuse liige
 •  06.01.2002 pühitseti Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse poolt Püha Platoni seminarikabeli lugejaks.
  Õppejõud Püha Platoni seminaris 2002 (kursus “Eesti õigeusu kiriku ajalugu XX. sajandil”).
 • 2002–2012 Eesti kaitsevägi, kaplan Pärnu Üksik-jalaväepataljonis, Lääne Kaitseringkonnas ja Paldiskis asuvas 1. Jalaväebrigaadi staabis
 •  26.02.2006 pühitseti Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse poolt diakoniks, teenistuskohaks Eesti Kaitsevägi  ja Pärnu Issandamuutmise kirik
 •  11.01.2011 pühiteti Derkoni metropoliidi ja Bosporuse Traakia ning Künea eksarh Konstantinose poolt preestriks, teenistuskohaks Eesti Kaitsevägi ja Pärnu Issandamuutmise kirik
 •  2011 – 2012 Pärnu Issandamuutmise kirik, II preester
 •  2012 – 2015 Helsingi õigeusu kogudus (Soome õigeusu kirik), venekeelse töö preester, teenistuskohaks Helsingi Kolmainu kirik
 •  2016 -2017 Vaasa õigeusu koguduse  (Soome õigeusu kirik) teine preester, teenistuskohaks Kokkola
 • 2017-2020  Vaasa õigeusu koguduse esipreester (Soome õigeusu kirik)
 • 2020 kuni tänaseni Tampere õigeusu koguduse Vaasa preester (Soome õigeusu kirik)
Autasud:
2020 kuldristi kandmise õigus
2009 Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
2007 Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist