Vaimulike andmebaas

VERJOVKIN Vassili Vassili p

Vassili Verjovkin oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester. Ta sündis 27.12.1892 Orlovi piiskopkonnas Vassili Verjovkini peres, lõpetas Orlovi Vaimuliku Seminari, saabus sõjapõgenikuna Eestisse 1943.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Vassili Verjovkin vahistati ja teda represseeriti Venemaal korduvalt – 1931; 1933; 1937 – vahistati  ka Eestis 1946, kuid vabanes peagi /Kaljukosk/.

Kasutatud allikad:

Ülempreester Vassili Verjovkin uinus 16.10.1958  Tallinnas ja puhkab  Tallinna siselinna (Aleksandri) kalmistul – kultuurilooline haud.