Avaleht/Uncategorized/11. pühapäev pärast kolmainupüha

11. pühapäev pärast kolmainupüha

Tähendamissõna südametust sulasest
21 Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu
korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle
andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?”
22 Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid
kas või seitsekümmend seitse korda.
23 Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma
sulastega arvet teha.
24 Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes
võlgnes talle kümme tuhat talenti.
25 Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta
naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta.
26 Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: „Ole
minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!”
27 Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis
tal minna ning kustutas laenu.
28 Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase,
kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates
kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!”
29 Siis see kaassulane palus teda maha heites: „Ole minuga
pikameelne ja ma maksan sulle!”
30 Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi,
kuni ta oma võla ära maksab.
31 Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga
nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli
juhtunud.
32 Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: „Sa
tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid
mind.
33 Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase
peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!”
34 Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni
ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.
35 Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu
oma südamest ei anna andeks oma vennale.”