Avaleht/Kirikupühad/Pühadeaegsed teenistused EAÕK kogudustes

Pühadeaegsed teenistused EAÕK kogudustes

TALLINNA PEAPIISKOPKOND

PÕHJA-EESTI

Ülempreester Mattias (Palli)

Siimeoni ja Hanna katedraalkirik

14. detsembril kell 11.00 – 15.00 toimub Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kiriku õuel heategevuslik jõuluturg. Oodatud on nii kauplejad kui ostjad!

24. detsember kell 16.00 – õhtuteenistus ja püha Vassiili Suure liturgia

Laupäeviti kell 17.00 vigiilia

Pühapäeviti kell 10.00 liturgia

Neljapäeviti kell 18.00 pärastõhtuteenistus

 

Ülempreester Aleksander (Sarapik)

Tallinna Issandamuutmise peakirik

22.  detsembril  – liturgia kell 10.00

24. detsembril  – Jõululaupäeva õhtuteenistus kell 17.00

25. detsembril  – Meie Issanda ja Päästja ihuliku sündimise püha, liturgia  kell 10.00, Laste jõulupuu kell 13.00

26. detsembril  – Meie Issanda ja Päästja ihuliku sündimise II  püha, liturgia kell 10.00

27. detsembril – Meie Issanda ja Päästja ihuliku sündimise III  püha, liturgia kell 10.00

29. detsembril – liturgia kell 10.00

1. jaanuar 2014 Meie Issanda Kristuse ihuliku ümberlõikamise püha liturgia kell 10.00

 

Ülempreester Mattias (Palli) 

Angerja Issanda taevaminemise kirik

25. detsembril kell 10.00 – liturgia, pärast teenistust laste jõulupidu

 

Ülempreester Aleksander (Sarapik)

Lelle Püha Kolmainu kirik

24. detsembril  – Jõululaupäeva õhtuteenistus kell 14.00

 

Preester Kuldar (Rajapu)

Kergu püha suurkannataja Sinaiida kirik

 

Velise Ristija Johannese kirik

 

Uduvere apostel Jaakobuse kirik

 

Preester Justinus (Kiviloo)

Vändra apostlite Peetruse-Pauluse kirik

26.detsembril kell 11.00 – liturgia, pärast teenistust laste jõulupidu

 

Preester Valeri (Nazarenko)

Paldiski Püha Georgi kirik

20. detsembril kell 15.30 – laste jõulupidu

 

Praost preester Jüri (Ilves)

Haapsalu Maria-Magdaleena kirik

21.detsembril kell 12.00 koguduse jõulupidu koos Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiga (toimub kirikus)

24.detsembril kell 16.00 jõuluõhtu jumalateenistus

29.detsembril kell 10.00 liturgia

 

Uue-Virtsu Kristuse Sündimise kirik

25.detsembril kell 11.00 veepühitsus ja liturgia,

Templipüha

 

Hiiumaa

Preester Aabraham (Tölpt)

22.12.2013 kell 10:00 Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus, teenib metropoliit Stefanus

kell 11:30 koguduse jõulupidu koos lastega Kuriste õigeusukiriku endises koolimajas nüüdses Haridusseltsi majas

24.12.2013 kell 13. jõululaupäeva õhtuteenistus ja liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

05. jaanuar 2014 kell 10:00 Jordani püha Liturgia ja suur veepühitsus Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

 

LÕUNA-EESTI

Preester Sakarias (Leppik)

Värska püha Georgiose kogudus

22. detsember jumalik liturgia 9.00

24. detsember jõululaupäeva õhtuteenistus 16.00

25. detsember jõulupüha liturgia 9.00

29. detsember jumalik liturgia 9.00

30. detsember laste kohtumine metropoliit Stefanusega Värska kultuurikeskuses 12.00

05. jaanuar 2014 jumalik liturgia 9.00

06. jaanuar talsipühi õhtuteenistus 17.00

07. jaanuar talsipühi liturgia 9.00

 

Saatse püha Paraskeva kogudus

24. detsembril jumalik liturgia kell 9.00

30. detsembril laste kohtumine metropoliidiga Värska kultuurikeskuses kell 12.00

 

Preester Peeter (Uibo)

Meeksi Ristija Johannese kogudus

24. detsembril kell 10.00 liturgia

 

Luhamaa Pühavaimu kogudus

25.detsembril kell 10.00 liturgia

Meeksi ja Luhamaa laste jõulupidu 28. detsembril kl 15.00 Luhamaal

 

Praost ülempreester Viktor (Ivask)

Kähri peaingel Miikaeli kirik

24.detsembril kell 17.00 õhtuteenistus, sellele järgneb laste jõulupidu

Obinitsa Issandamuutmise kirik

28. detsembril – liturgia, sellele järgneb laste jõulupidu

 

Ülempreester Rostislav (Kozakevitš)

Valga Issidori peakirik

2. jaanuaril 2014 laste jõulupidu, kellaaeg täpsustamisel

 

 

PÄRNU JA SAARE PIISKOPKOND

PÄRNUMAA

Ülempreester Ardalion (Keskküla)

Preester Kristoforos (Parts)

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus

toimuvad jumalateenistused igal nädalavahetusel

laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus; pühapäeval kell 10.00 – liturgia

24. detsembril kell 16.30 – Kristuse sündimise koopa avamine kirikuhoovis

24. detsembril  kell 17.00 – koguöine

25. detsembril Kristuse sündimise püha.

kell 10.00 liturgia

26.detsembril kell 11.00 – palveteenistus, laste jõulupidu

Kristuse ristimise püha

5.jaanuaril 2014 kell 17.00 koguööteenistus

6.jaanuaril kell 10.00 liturgia

 

Häädemeeste Issandamuutmise kirik

24.detsembril kell 15.00 – Kristuse sünni püha jumalateenistus

25.detsembril kell 15.00 – Kristuse sünni püha jumalateenistus

5.jaanuaril 2014  kell  15.00 – Kristuse ristimise püha

 

Laiksaare Ristija Johannese kirik

25.detsembril kell 14.00 – Kristuse sünni püha jumalateenistus

5.jaanuaril 2014  kell  11.30 – Kristuse ristimise püha

 

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik

24.detsembril kell 20.00 – Kristuse sünni püha jumalateenistus

6.jaanuaril 2014  kell  14.00 – Kristuse ristimise püha

 

Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik

24.detsembril kell 13.00 – Kristuse sünni püha jumalateenistus

5. jaanuaril 2014 kell 13.00 – Kristuse ristimise püha

Preester Enos (Heinsoo)

Sindi Jumalailmumise kirik

15.detsembril kell 10.00 – liturgia

25.detsembril kell 10.00 – liturgia. Kristuse sündimise püha

 

Preester Agaton (Paalberg)

Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik

14.detsembril kell 10.00 – liturgia. Diakon Agaton Paalbergi preestriks pühitsemine. Teenib piiskop Aleksander

24.detsembril  kell 10.00 – Pootsi hooldekodu; kell 18.00 – Kristuse sündimise püha – kirikus

 

Paadrema püha Kolmainu kirik                                          

22.detsembril kell 17.30 – Kristuse sündimise püha                             

 

Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik                       

24.detsembril kell 16.00 – Kristuse sündimise püha                              

 

Jõõpre suurmärter Georgiose kirik

24.detsember kell 10.00 – liturgia. Kristuse sündimise püha. Teenib piiskop Aleksander, kaasteenib preester Kristoforos Parts, pärast liturgiat laste jõulupidu

 

Uruste Issanda Taevaminemise kirik

24.detsembril kell 13.00 – Kristuse sündimise püha. Teenib piiskop Aleksander, kaasteenib preester Kristoforos Parts, laste jõulupidu

 

Kastna püha Arseni kirik

24.detsembril kell 12.00 – Kristuse sündimise püha

 

Tõhela-Murro Ristija Johannese kirik

24.detsembril kell 14.00 – Kristuse sündimise püha

 

Ülempreester Viktori (Ivask)

Preester Justinus (Kiviloo)

Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik

24. detsembril kell 17.00 – õhtuteenistus

 

Saaremaa

Ülempreester Andreas (Põld)

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus

toimuvad jumalateenistused igal nädalavahetusel – laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus; pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

24.detsembril kell 17.00 – koguöine

25.detsembril Kristuse sündimise püha – kell 10.00 – liturgia, laste jõulupidu pärast teenistust

 

Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik

24.detsembril kell 13.00 – Kristuse sündimise püha, laste jõulupidu pärast teenistust

 

Muhu-Hellamaa pühade apostlite Peetruse ja Pauluse kirik

24.detsembril kell 14.30 – Kristuse sündimise püha, laste jõulupidu pärast teenistust

 

Lümanda Issandamuutmise kirik

25.detsembril kell 13.00 – Kristuse sündimise püha, laste jõulupidu pärast teenistust

 

Ööriku püha Kolmainu kirik

26.detsembril kell 10.00 – liturgia. Kristuse sünni püha, laste jõulupidu pärast teenistust

 

Metsküla Issanda Templisseviimise kirik                                

26.detsembril kell 13.00 – Kristuse sündimise püha

 

Levala püha Aleksander Nevski kirik                                       

28.detsembril kell 10.00 – liturgia

 

10.detsembril kell 15.00 – Kogula hooldekodu

17.detsembril kell 15.00 – Sõmera hooldekodu

24.detsembril kell 12.00 – Liiva hooldekodu

 

Preester Toivo (Treima)

Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kirik

24.detsembril  kell 16.00 – Kristuse sünnipüha õhtuteenistus, laste jõulupidu

31.detsembril kell 23.45 – tänupalvus

 

Piila peaingel Miikaeli kirik                                           

24.detsembril kell 13.00 – kuninglikud tunnid

 

Leisi püha apostlisarnase Olga kirik       

25.detsembril kell 10.00 – liturgia. Kristuse sündimise püha

 

Laimjala Püha Vassilius Suure kirik                                            

20.detsembril kell 9.30 – hommikuteenistus kirikus; Kahtla kool

26.detsembril kell 10.00 – liturgia. Kristuse sündimise püha

 

Mustjala prohvet Eelija kirik                                                                                       

25.detsembril  kell 14.00 – õhtuteenistus

 

Pärsama püha Innokenti kirik

23.detsembril kell 10.00 – liturgia

 

Reomäe apostel Andrease kirik

26.detsembril kell 13.00 – õhtuteenistus

 

Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused.

Liturgia toimub:

Neljapäeval, 12.detsembril kell 7.30 Meie püha isa Trimüthuse piiskopi ja imetegija Spiridoni mälestus

Neljapäeval, 19.detsembril kell 7.30 Tarsose püha märtri Bonifati ning Egiptuse pühade märtrite Eelija, Proobi ja Aarese mälestus

Kolmapäeval, 25.detsembril kell 9.00 Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha

 

 

 

TARTU PIISKOPKOND

 

Arhimandriit Gennadi Kružkov

Tartu Jumalaema Uinumise kirik

 

Preester Tihhon (Tammes)

Räpina Sakariase ja Elisabeti kirik

Võõpsu Püha Nikolai kirik

Mehikoorma Issandamuutmise kirik

 

Preester Vadim (Rebase)

Tartu Pühade Aleksandrite kirik

 

24. detsembril kell 9.00 kuninglikud tunnid. Õhtuteenistus kell 16.00.

 

25. detsembril kell 10.00 liturgia. Pärast teenistust trapesa ja lastele kingijagamine.

Lalsi Püha Nikolause kirik

Priipalu Vasiili Suure kirik

 

 

Praost preester Stefan (Fraiman)

Võru suurkannataja Ekaterina kirik

24.detsembril kell 17.00 – koguöine teenistus

25.detsembril kell 10.00 – liturgia

Tuhalaane Jumalaema Uinumise kirik

Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese kirik

Plaani Püha Nikolai kirik

 

Preester Stefan (Ots)

Põltsamaa Pühavaimu kirik

Kaarepere Suzdali vaga Eufimi ja Egiptuse vaga Maria kirik

Arussaare Issanda taevaminemise kirik

 

Praost preester Miikael (Raissar)

Kavilda Püha Aleksandri kirik

Karksi-Nuia Püha Aleksei kirik

 

 

Diakon Toomas (Erikson)

Nõo Püha Kolmainu kirik

21. detsembril jõuluteenistus ja lastele jõulupidu

 

Info pühadeaegsete teenistuste kohta kogudustes täieneb jooksvalt!